طراحی وب سایت | بهینه سازی سایت | پورتال تحت وب
صفحه کلیدهای جدید
یک شرکت خلاق با طراحی یک صفحه کلید که حرکات دست را در هوا دنبال‌‌ می‌کند و حدس میزند در حال تایپ چه کاراکترهایی هستید سعی دارد تا خطرات ناشی از تایپ کردن در هنگام رانندگی را کاهش دهد.


 
طراحی وب سایت | بهینه سازی سایت | پورتال تحت وب

کار کردن با این صفحه کلید ممکن است در ابتدا عجیب به نظر برسد اما با گذشت زمان‌‌ می‌توانید به سادگی به تایپ کاراکترها بپردازید.
همچنین این تکنولوژی جدید به کمک نابینایان آمده است تا بتوانند به راحتی به تایپ کلمات خود بپردازند.
 
: يکشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۷تاریخ درج
برخی از مشتریان ما
طراحی وب سایت | بهینه سازی سایت | پورتال تحت وبطراحی وب سایت | بهینه سازی سایت | پورتال تحت وبطراحی وب سایت | بهینه سازی سایت | پورتال تحت وبطراحی وب سایت | بهینه سازی سایت | پورتال تحت وبطراحی وب سایت | بهینه سازی سایت | پورتال تحت وبطراحی وب سایت | بهینه سازی سایت | پورتال تحت وبطراحی وب سایت | بهینه سازی سایت | پورتال تحت وبطراحی وب سایت | بهینه سازی سایت | پورتال تحت وبطراحی وب سایت | بهینه سازی سایت | پورتال تحت وبطراحی وب سایت | بهینه سازی سایت | پورتال تحت وبطراحی وب سایت | بهینه سازی سایت | پورتال تحت وبطراحی وب سایت | بهینه سازی سایت | پورتال تحت وبطراحی وب سایت | بهینه سازی سایت | پورتال تحت وبطراحی وب سایت | بهینه سازی سایت | پورتال تحت وبطراحی وب سایت | بهینه سازی سایت | پورتال تحت وب
کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شاه توت سیستم‌‌ می‌باشد
طراحی وب سایت | بهینه سازی سایت | پورتال تحت وبطراحی وب سایت | بهینه سازی سایت | پورتال تحت وبطراحی وب سایت | بهینه سازی سایت | پورتال تحت وب
امیر مشهدیshahtootsystem.comshahtootsystem.com - ساشافخخفسغسفثئ.زخئ - صصص.ساشافخخفسغسفثئ.زخئ